τα αυτοκίνητα, οι βόμβες και ο κινηματογράφος συγκρατούν το όλον