τι είναι cognord?

  1. (ο) επιρρ. [<αγγλ.] συντεχνία τεχνιτών του 12ου αιώνα που ειδικευόταν στην κατασκευή καρδαμοστόλων.
  2. (το) ουσ. [<αγγλ.] σπάνιο είδος ορνιθόρυγχου που εμφανίζεται μετά από μπόρες.
  3. (ο) επιθ. [<γαλλ.] μεγαλοεισοδηματίας, προύχοντας. (μτφ.) ο έχων μεγάλη καρδιά
  4. (το) [<λατ.] σύνθετη λέξη με πρώτο συνθετικό cog [<λατ.] (πέρασμα) + nord [<λεττον.] (βορειοδυτικό)
  5. (το) ουσ. [<αγγλ.] σπάνιο είδος ορνιθόρυγχου που εμφανίζεται μετά από μπύρες.

     η απάντηση εδώ
    
                                                                                     (τεύχος I, οκτώβριος 2006)  
τα αυτοκίνητα, οι βόμβες και ο κινηματογράφος συγκρατούν το όλον