12 Δεκ 2010

Η Αρνητική Διαλεκτική Σπάει Τούβλα?
Αντιγράφουμε από τις σημειώσεις για τις διαλέξεις:

"Τι σημαίνει αρνητική διαλεκτική; -η διαλεκτική όχι της ταυτότητας, αλλά της μη-ταυτότητας. Όχι η τριαδική μορφή, παραείναι επιδερμική. Συγκεκριμένα, η έμφαση στην αποκαλούμενη σύνθεση είναι απούσα. Η διαλεκτική αναφέρεται στην λεπτή γραμμή της σκέψης, στην εσωτερική δομή, δεν είναι αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Βασική αρχή: η δομή της αντίφασης, με διττή έννοια:

1) ο αντιφατικός χαρακτήρας της έννοιας (concept), δηλ. η έννοια σε αντίφαση ως προς το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται [...]

2) ο αντιφατικός χαρακτήρας της πραγματικότητας: μοντέλο; η ανταγωνιστική κοινωνία. 

"Η ουσία του μοντέλου της ανταγωνιστικής κοινωνίας είναι το γεγονός ότι δεν συγκροτείται ως κοινωνία γεμάτη αντιφάσεις ή παρά τις αντιφάσεις της, αλλά ακριβώς λόγω των αντιφάσεων της. Με άλλα λόγια,  μια κοινωνία που βασίζεται στο κέρδος αναγκαστικά εμπεριέχει αυτόν το διαχωρισμό στην κοινωνία λόγω της αντικειμενικής ύπαρξης του κινήτρου του κέρδους."


[και τώρα η συνέχεια]

"Υπόθεση της διαλεκτικής είναι να πειράξει τις υγιείς απόψεις των μεταγενέστερων εξουσιαστών για το αμετάβλητο της πορείας του κόσμου, και να αποκρυπτογραφήσει στις "proportions" το πιστό και σμικρυμένο είδωλο κατόπτρου των άμετρα μεγεθυσμένων δυσαναλογιών των συνθηκών. Ο διαλεκτικός Λόγος είναι παράλογος έναντι του κυρίαρχου λόγου: μόνο αποδεικνύοντας την ενοχή του τελευταίου και αναιρώντας-υπερβαίνοντας τον γίνεται ο ίδιος λογικός."Δεν υπάρχουν σχόλια:

τα αυτοκίνητα, οι βόμβες και ο κινηματογράφος συγκρατούν το όλον