1 Ιουλ 2007

προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική διαδήλωση

Η συζήτηση που κανονικά προσδιορίζει μια κοινή δράση ανάμεσα σε ανεξάρτητες ομάδες δεν είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή στην περίπτωση μιας εμφανούς ανομοιογένειας.
Οι ξέμπαρκοι ήταν πάλι οι καλύτεροι.


                και μια συμβουλή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

τα αυτοκίνητα, οι βόμβες και ο κινηματογράφος συγκρατούν το όλον